Kurier Warszawski. N.188, 21 July 1856 (page 977)

Published by Robert Coldwell on

The somewhat abandoned musical instrument, which is the guitar, and temporarily picked up by our colleague Szczepanowski, is to take its place again in the row of salon instruments. To this end, one of the music lovers P. Makarov appointed cash prizes. The competition will be held in Brussels and consists of 2 parts. In the first, a prize of 800 fr. the best composition for a guitar; and the second composition 500 fr. In addition, the same two prizes will be awarded for the two best-prepared guitars of great size with ten strings. Both guitars and compositions must be sent free by the end of November 1856, to the CESARKSKO-Russia mission in Brussels. For guitar lovers, the field for competition is opening up.


Zaniechany nieco instrum ent muzyczny, jakim jest gitara, a chwilowo przed niejakim czasem podniesiony przez współziom ka naszego Szczepanowskiego, na nowo ma zająć miejsce w rzędzie instrum entów salonowych. W tym celu jeden z miłośników muzyki P. Makarow, wyznaczył nagrody pieniężne. Konkurs odbędzie się w Bruxelli i składa się z 2ch oddziałów. W pierwszym otrzyma nagrodę 800 fr. najlepsza kompozycja na gitarę; a druga kompozycja 500 fr. Oprócz tego takież same dwie nagrody wyznaczone zostały za dwie najlepiej sporządzone gitary, wielkiego rozmiaru o dziesięciu strónach. Tak gitary jak kompozycje, muszą być nadesłane do końca Listopada 1856 r. franko, do Poselstwa CESARKSKO-Rossyjskiego w Bruxelli. Dlamiłośników gitar, otwiera się pole do współzawodnictwa.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.